เวลาที่เซอร์เวอร์ : 07:55:17 น.
บอท 5 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Yandex ( 93.158.161.129 ) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 23.58 น.
Yandex ( 5.255.250.47 ) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 11.13 น.
Yandex ( 84.201.133.70 ) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 03.46 น.
Yandex ( 84.201.133.87 ) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 22.48 น.
Yandex ( 93.158.161.154 ) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 20.02 น.