เวลาที่เซอร์เวอร์ : 21:38:36 น.
บอท 5 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google ( 66.249.79.53 ) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.07 น.
Google ( 66.249.79.43 ) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 09.53 น.
Google ( 66.249.79.68 ) เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 09.29 น.
Google ( 66.249.79.90 ) เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 07.58 น.
Google ( 66.249.64.196 ) เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 00.45 น.